AKPINAR:
Balımevi'nin Karahöyük'e bakan tarafında ve hemen aşağısında, kesme taştan yapılmış bir çeşmedir. Yuvarlak kemerli çeşmenin üzerindeki yazılardan, 1774 yılında Derviş İbrahim tarafından ve 1961 yılında Anıtlar Derneği tarafından onarım yaptırıldığını anlıyoruz. Hacı Bektaş Veli'nin eliyle toprağı deşip üç kere "Ak Pınarım" demesi ile suyun akmaya başladığına ilişkin Vilayetname'de yer alan söylence, bu çeşme ile ilgilidir.
(kaynak:www.hacibektas.com)

GeriGit<<<